Po plavem trnaci

Turistička zajednica područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela

Bajka na dlanu

Turistička zajednica područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela

Bajka na dlanu

Kumrovec

U pisanim spomenicima, Kumrovec se prvi put javlja godine 1463., i to kao jedan od posjeda Cesargrada koji je od ranije, već u 14. stoljeću, u vlasti Celjskih grofova.

 

više…

Desinić

Desinić je drevno naselje koje se prvi puta spominje kao sjedište župe već 1334. godine kao župa „ Ecclesia sancti Gheorgii de Zothla“ ( „Župa sv. Jurja od Sutle“ ).

 

više…

Zagorska Sela

Od godine 1886. postoji općina Sela. Ona se nalazila u sklopu kotara Klanjec i županije Varaždin. Godine 1952. u sastavu kotara Klanjec ponovno je formirana Općina Zagorska Sela.

 

više…

Novosti

7. Rally Kumrovec, 2./3. 03. 2018.

7. Rally Kumrovec, 2./3. 03. 2018.

flyerHR rally 3 letak  Mjesto održavanja: Kumrovec (Kumrovec, Škrnik, Kladnik), Zagorska Sela, Tuheljske Toplice Organizatori: Auto klub „Delta Sport“ Zagreb, Općina Kumrovec, Općina Zagorska Sela, Turistička zajednica područja Kumrovec, Desinić, Zagorska... read more

 


“Finalist 2011.”

klikcup_logo