Po plavem trnaci

Turistička zajednica područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela

Bajka na dlanu

Turistička zajednica područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela

Bajka na dlanu

Kumrovec

U pisanim spomenicima, Kumrovec se prvi put javlja godine 1463., i to kao jedan od posjeda Cesargrada koji je od ranije, već u 14. stoljeću, u vlasti Celjskih grofova.

 

više…

Desinić

Desinić je drevno naselje koje se prvi puta spominje kao sjedište župe već 1334. godine kao župa „ Ecclesia sancti Gheorgii de Zothla“ ( „Župa sv. Jurja od Sutle“ ).

 

više…

Zagorska Sela

Od godine 1886. postoji općina Sela. Ona se nalazila u sklopu kotara Klanjec i županije Varaždin. Godine 1952. u sastavu kotara Klanjec ponovno je formirana Općina Zagorska Sela.

 

više…

Novosti

Dan mladosti – radosti, 25. 5. 2019., Kumrovec

Dan mladosti – radosti, 25. 5. 2019., Kumrovec

Kumrovec, 25. 5. 2019., subota, Međunarodna manifestacija kojom se obilježava rođendan Josipa Broza. Organizator: Savez društava “Josip Broz Tito” Hrvatske Svečani program počinje u 11,00 sati.  Uz cjelodnevni glazbeni program KAJ BENDA (u šatoru),... read more

 


Facebook Pagelike Widget

“Finalist 2011.”