29.6. utorak u 20h, Zagorska Sela

GFUK i po ZAGORJU
 
i ljeto u Zagorskim Selima
 utorak, 29.6. U 20H
PREDSTAVA : Šund naš svagdašnji