9. RALLY KUMROVEC, 6. / 7. 03., Kumrovec, Zagorska Sela

Međunarodno rally natjecanje koje se održava na atraktivnim i zahtjevnim stazama u bližoj okolici Kumrovca, Zagorskih Sela i Tuheljskih Toplica.

9RK - profile cover

www.rally-kumrovec.hr