6. / 7. 03. – RALLY KUMROVEC /Kumrovec, Zagorska Sela, Tuheljske Toplice/

Međunarodno rally natjecanje koje se održava na atraktivnim i zahtjevnim stazama u bližoj okolici Kumrovca, Zagorskih Sela i Tuheljskih Toplica. 

 International rally competition held on attractive and demanding tracks near Kumrovec, Zagorska Sela and Tuheljske Toplice.