Ambulante i ljekarne

Kumrovec

Ljekarna Prima Pharme

J. Broza 11

Kumrovec

Tel. 049 553 007

Radno vrijeme:

ponedjeljak , srijeda: 12:30 – 19:30 h

utorak, četvrtak, petak: 07:30 – 15:30 h


Ambulanta 1 Kumrovec

(opća/obiteljska medicina)

J. Broza 12

Kumrovec

Tel. 049 553 104

Radno vrijeme:

ponedjeljak , srijeda:  13:00 – 20:30 h

utorak, četvrtak, petak: 07:00 – 14:30 h


Ambulanta 2 Kumrovec

(dentalna medicina)

J. Broza 12

Kumrovec

Tel. 049 553 334

Radno vrijeme:

ponedjeljak, srijeda: 13:00 – 20:30 h

utorak, četvrtak, petak: 07:00 – 14:30 h

Desinić

Ljekarna Kovačević – Jakić

Taborgradska 8

Desinić

Tel. 049 343 002

Radno vrijeme:

ponedjeljak – petak: 09:00 – 16:30 h

subota: 09:00 – 11:30 h


Ambulanta 1 Desinić

(opća/obiteljska medicina)

Taborgradska 1

Desinić

Tel. 049 343 973

Radno vrijeme:

parni dani:  07:00 – 14:30 h

neparni: 13:00 – 20:30 h


Ambulanta 2 Desinić

(opća/obiteljska medicina)

Taborgradska 1

Desinić

Tel. 049 343 033

Radno vrijeme:

neparni dani: 07:00 – 14:30 h

parni: 13:00 – 20:30 h


Ambulanta 3 Desinić

(dentalna medicina)

Taborgradska 1

Desinić

Tel. 049 343 930

Radno vrijeme:

ponedjeljak, četvrtak: 13:00 – 20:30 h

utorak, sriijeda, petak: 07:00 – 14:30 h

 

Zagorska Sela

 

Ambulanta Zagorska Sela

(opća/obiteljska medicina)

Zagorska Sela 37

Zagorska Sela

Tel. 049 510 391

Radno vrijeme:

ponedjeljak, srijeda, petak: 7:00 – 10:30 h

utorak, četvrtak: 12:30 – 15:30 h