Edukacija će se održati od strane Ministarstva poljoprivrede Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede (Savjetodavna služba) sa temom sadnje sadnica pogodnih za naše područje. Prilikom edukacije nekolicina OPG-a će na vlastitim primjerima predstaviti sadnju različitih vrsta sadnica (kruška, lavanda, lješnjak i sl.)

Ponukani da se što više poljoprivrednih zapuštenih zemljišta stavi u funkciju i da se zemljišta obrađuju općina Kumrovec planira jednokratnom novčanom
pomoći sufinancirati nabavku trajnih nasada. Iz tog razloga kako bi što više ljudi informirali o nasadima koji su podobni za naše područje organiziratćemo edukaciju. Edukacija će biti bazirana na podizanju trajnih nasada koji uspijevaju na našem području, a sve detaljne informacije moći ćete dobiti iz prve ruke od stručnih osoba kao i od strane OPG-ova koji već imaju podignute trajne nasade.


 PREUZMTE POZIV