Kapela Majke Božje Snježne

Na prekrasnom mjestu u Risvici, gotovo okomito na brdu iznad spomenika “Lijepoj našoj” nalazi se kapela Majke Božje Snježne.

Kapela se prvi puta spominje 1639. i navodi se samo dio njena opisa – zvono i tri oltarnika. Tijekom vremena kapela je pregrađivana, a od prvotnog inventara sačuvan je samo kip Majke Božje. Prema vizitaciji 1687. kapela je bila zidana.

U središnjoj niši bio je kip Majke Božje s mjesecom pod nogama i malim Isusom i žezlom u rukama. Sa strana su stajali kipovi svetog Petra i Ivana Evanđeliste. Do 1802. kapelica ima potpuno novi glavni oltar pod titulom Čudotvorne Gospe.

Taj glavni oltar, mada danas prilično trošan, najvredniji je dio inventara.