Kapela Sv. Ane i Stari Farof

KAPELA SV. ANE

Kapela sv. Ane također se prvi puta spominje 1590. g. kada kralj Rudolf dopušta crkveni sajam oko župne crkve sv. Ane u Desiniću. Nakon toga se crkva ne spominje sve do 1802 .g. kada je obnovljena. Kapelu je oslikao Oton Iveković u vrijeme kada je boravio u Velikom Taboru. Oton Iveković oslikao je pet slika na zidu : Posljednja večera, portrete Ćrila i Metoda te Augustina Kažotića i sv. Jeronima.

Kapelica se nekoliko puta obnavljala, ali nikada kompletno. Tek se 1997. g. na inicijativu župnika Franje Mezaka krenulo u temeljito obnovu. Obnovljeno je krovište, napravljena je drenaža i temeljita izolacija temelja kapela kako bi se spriječilo njeno daljnje propadanje, a osobito propadanja fresaka na zidu koje također čekaju temeljitu obnovu.

Kapela je građena uglavnom u romaničkom stilu. Zvonik kapele građen je na preslicu što je čini jedinstveni primjerkom romaničke gradnje u kontinentalnoj Hrvatskoj.

STARI FAROF (ŽUPNI DVOR)

Stara zgrada župnog dvora iz 18. st. smještena je uz kapelu sv. Ane. Služio je kao zgrada za stanovanje župnika i ostalih članova dvora koji su brinuli o kućanstvu i gospodarstvu. Već 1676. g. na tom mjestu postoji župni dvor, drven i pokriven slamom koji je 1708. g. do kraja izgorio u požaru. 1753. g. župnik Juraj Petričević počeo je graditi novi župni dvor, koji i danas postoji. Većim djelom je sagrađen od kamena. Ima dvije etaže. U prizemlju se nalazi velika prostrana prostorija koja je služila kao kancelarija. Do nje su kuhinja i smočnica. Odmah po ulasku kroz glavna ulazna vrata s desne strane nalazi se velik podrum u kojem se nalazi nekoliko starih drvenih bačvi u kojemu je župnik držao vino. 1969. g. napravljena je nova električna instalacija, postavljeni novi prozori i dograđen balkon sa sjeverozapadne strane. Na katu se nalazi pet spavaćih soba u kojemu se nalaze stare zemljane peći. Od 1970. g. u župnom dvoru žive časne sestre Dominikanke koje su u župu dovedene kako bi vodile brigu o kućanstvu, te obavljale orguljašku, zvonarsku i sakristansku službu te pomagale u katehizaciji djece.